A Béke

közelgő ünnepének fényében fölmerül a kérdés: