Mind a tíz

parancsolat érvényes, de ennek ellenére van, hogy az Egyházban is bizonyos bűnökről megfeledkezünk, másokat pedig túlhangsúlyozunk szemben a „katolikus” (mindenkire vonatkozó, mindig és mindenhol érvényes) tanítással. 

Ennek okát a világhoz való hasonulás kísértésében látom, amelytől Szent Pál óv. A világ ugyanis, amelyhez  - aktuális éberséggel - nem szabadna hasonulnunk, válogat a tízparancsolat parancsaiból.

A mai világ is bizonyos erkölcsi témákat más témák rovására hangsúlyosabbnak mutat, vagy eltorzít. 
Vannak bűnök, amelyeket megbocsáthatatlannak bélyegez, másokat meg tagad, vagy egyenesen erényként láttat.


Kétségtelenül nehéz eligazodni zavarodott gondolatok és zaklatott indulatok idején. 
Nehéz az Irgalmasság Evangéliumát józanul képviselni a mai „struktúrák” között.

Égi ajándék, hogy ha valaki Pió atya bölcsességével és bátorságával tud tanácsot adni, feloldozást elhalasztani, vagy megadni – legyen szó bármelyik parancsolatról is.